Jak vědci nechtěně potvrdili existenci duté Země

Teorie o duté Zemi mě doteď nijak pořádně ze židle nezvedala. Konspirátoři mají až moc nedořešených nesrovnalostí na to, aby šlo o faktu, že žijeme v dutině vůbec uvažovat. V první řadě konspirátoři s oblibou hovoří o dvou civilizacích: o lidech, tedy o nás, a o vyspělé rase, která pro jednoho konspirátora žije na povrchu planety, a pro druhého naopak uvnitř Země. Případně se na začátku série článků dočtete: “žijeme na vnitřní straně duté Země” , a pak na vás o dva, tři díly dál vykoukne srdceryvný příběh o letci, který omylem letěl nad severním pólem, a otvorem v pólu vletěl dovnitř Země.

Netvrdím, že vím, jak je to doopravdy. Vím jen, co pravda není: v aktuálním seriálu u Alue jsem se dočetla, že vědci dokázali neexistenci gravitace. A jelikož doteď nenašli ani graviton, základní částici gravitační síly, je tedy jasné, že to, co nás drží na Zemi není Newtonova gravitační síla, ale jednoduchá a dokázaná odstředivá síla, způsobená otáčením Země. Tím pádem nemůžeme existovat na povrchu planety, protože nás to “tlačí” úplně jiným směrem.

Můj profesor fyziky ze střední školy by ze mě měl radost. Dva dny jsem strávila ponořená ve fyzice. V první řadě jsem zjistila, že odstředivá síla není přesný pojem. Jeden typ síly je reakce na dostředivou sílu; podle zákona akce a reakce má směr od středu otáčení. Jedná se o reakci na konkrétní sílu vyvinutou dříve.

Naproti tomu setrvačná odstředivá síla žádnou reakci nemá, a ve fyzikálním světě  je to jev, který nevyvolal základní Newtonův zákon akce a reakce, ale v konkrétní vztažné soustavě jej zapřičinil vlastní pohyb soustavy.

Říkala jsem si, že odstředivou sílu snadno nějak podpořím nebo vyvrátím, stačí si vygooglovat projevy odstředivé síly. Jak vyplynulo z posledních dvou odstavců, šeredně jsem se spletla 🙂 .

Raději jsem začala zkoumat ono Aluščino prohlášení, že “gravitace neexistuje, vědci to sami potvrdili” . No … říká vám něco jméno “Erik Verlinde” ? Tento fyzik se dlouhodobě zabývá teorií strun, a na webu ArXive.org zveřejnil svoji poslední práci ohledně zdánlivé podoby gravitace. Zmíněný web patří Cornell university v USA, a je určený pro vědecké články, které ještě neprošly odbornou oponenturou, jakýmsi “obhájením”  před ostatními kolegy v oboru.

Verlinde netvrdí, že gravitace neexistuje. Verlinde ji “pouze” neřadí k základním fyzikálním silám. Je to podobný případ jako se dvěma druhy odstředivé síly. Verlinde ve svém článku uvádí, že gravitaci je možné odvodit z chování dvou objektů, aniž by mezi nimi působila jakákoliv “skutečná” síla.

Jak už zaznělo, Verlinde se věnuje teorii strun, a nové pojetí gravitace vytvořil hlavně proto, že klasické newtonovské pojetí neplatí pro extrémní podmínky v kosmu – buď na mikroskopické úrovni, nebo naopak na úrovni obrovských vzdáleností. V extrémních podmínkách newtonovská gravitace nekoresponduje ani s Einsteinovou teorií relativity, tak vědci zkoumají, co a jak. Jiní vědci přijali existenci temné hmoty jako dodatečného elementu, který do soustavy přidává chybějící materiál, a snaží se ji dokázat, Verlinde naproti tomu poupravil samotnou povahu gravitace, což může být vysvětlením také.

Fascinuje mě, jak rychle se konspirátoři chytli Verlindem vymyšleného bulvárního titulku, pod kterým vypustil svoje dílo do světa, a ono účelové: “Gravitace neexistuje” zařadili k důkazům, hovořícím o duté Zemi. Kdybych chtěla rýpat, řeknu, že ani gravitace nás nedrží na Zemi; jak víme, Země se otáčí, což samozřejmě vyvolává odstředivou sílu. Stejně jak víme, ať už z působení dvou těles podle Verlinda, nebo z působení základní gravitační síly, působí směrem ke středu planety druhá síla, známá jako gravitace. Tyto dvě síly se vektorově sečtou, a výsledná síla, tíhová síla, je to, co nás drží na Zemi. Ano, Země na rovníku se otáčí rychlostí kolem 1 600 km/h (vzoreček pro úhlovou rychlost, neptejte se 🙂  ) , ale výsledná tíhová síla se počítá jednak z reakce na toto otáčení (z odstředivé síly) , a jednak z gravitace, která působí směrem dolů.

Teorie o Zemi jakožto domovu pro dvě různé rasy není vůbec nová. Z hodně starých mýtů se dochovaly místy velice zajímavé příběhy, tak čekám, co se časem začne objevovat. Jenom prosím všechny praštené ezoteriky: nehrabte se v té vědě, když máte ukončené jenom základní vzdělání, z gymnázia jste utekli, a klasická výuka je pro vás dílo Satana 🙂 .

Odebírejte blog e-mailem

Nechce se ti číhat na každý můj nový článek? Dej mi svoji e-mailovou adresu, a budu číhat za tebe.

Připojte se k 36 dalším odběratelům

« »

© 2017 Vysvobozená.cz. Theme by Anders Norén.

%d blogerům se to líbí: