Andělské dámy: Doreen Virtue

Co se týká mého setkání s Doreen Virtue, nemůžu říct nic moc ošklivého. Začínala jsem s knížkou “Lightworker’s way” , pokračovala přepracováním Kybalionu, které vyšlo pod názvem “Božská magie” , a skončila u 21 dní perfektní komunikace s Vašimi anděly, Poselství andělů a Andělské terapie. I navzdory tomu mi sepsání dalšího dílu Andělských dam zabralo zdaleka nejvíc času. Možná proto, že Doreen kolem sebe nebuduje auru andělské dámy, jako spíš klasické “pravdoláskařky” se sluníčkářskými sklony. Navzdory hojnému užívání andělů a andělských rad mě nenapadá nějaký přesnější a konkrétnější popis, od kterého bych se mohla odpíchnout.

Doreen Virtue se mimo andělů baví i o komunikaci se zemřelými lidmi a s dušemi, které mají zůstat připoutané k Zemi. Body získává přesným určením šatů, které nosila daná osoba za života, konkrétními vůněmi nebo radami, které zemřelá duše “posílá” pacientu Doreen. Celkově patří mezi klasické New-Age autory: rozeznává čtyři základní komunikační kanály (jasnovidění, jasnoslyšení, jasnovědění a jasnocítění), vyznává hodně obecnou představu Boha, kdy tomu dědulovi z těch všech náboženství zůstala jen Láska a fakt, že existuje, a celkově její knížky nepůsobí nijak vymývačským dojmem.

Množství méně proslulých autorů ve svých knížkách přejímá teze Doreen. Nejčastěji se objevují ony čtyři komunikační jemnohmotné kanály; stejně tak byla Doreen první,  u které vím, že sepsala konkrétní seznam archandělů s jejich konkrétními úkoly. Michael, Gabriel a Rafael jakožto Strážce, Posel a Lékař byli známí už dřív, ale celá další plejáda archandělů, užívaná v dílech novějších autorů má svůj zdroj právě v práci Doreen Virtue – aspoň to platí pro ty, na které jsem narazila já. Doreeniny práce působí dojmem, že jsou vlastně jenom encyklopedie všeho o andělech. Že tam toho přímo z hlavy Doreen moc není. Skutečnost je ale někde trochu jinde a je dobré vzít v úvahu, že množství dnes běžně užívaných dat před Doreen vůbec nebylo.

Jedno mě ale u knížek Doreen baví celkem pravidelně. Doreen píše otevřeně i o svém soukromí, což také automaticky znamená, že víte o každém jejím románku s každým chlapem, kterého kdy měla (řečeno s nadsázkou) . To je manžel Dwight, snoubenec Michael, manžel Larry – jak jdou knížky Doreen, pokaždé ob jednu až ob dvě publikace se jméno a status změní a jestli se vyplatí jen kvůli něčemu knížky Doreen půjčovat a prolistovat, je to jen ten “seznam chlapů” , které sama Doreen zhusta v knihách používá.

Doreen nemá tak silně vštípenou víru jako Lorna Byrne. Necítím tedy v jejím podání u andělů tu pasivní agresi typu: “Musíš to udělat, protože je to tvůj osud, i když se ti to nelíbí” . Víra Doreen nemá tak silně manipulativní kořeny, tak i z andělů jsou spíš rádci, kteří Doreen do jejích věcí příliš nemluví. Její styl je hodně encyklopedický, a celkově roztříštěnému a všeobecnému dojmu nedodají ani sklony Doreen psát chvíli o andělech, chvíli o jednorožcích, pak o mořských pannách, vílách, bohyních a nakonec o klasicky křesťanské Panně Marii. Docela se jí daří stávat se hlavním zdrojem ezoterických dat o všem možném, co si člověk vymyslí, protože má příslušnou publikaci snad ke všemu, co by člověka mohlo napadnout, a buduje si tak úctyhodné portfolio knížek.

Pokud máme vzít v potaz existenci Egregorů a máme-li přijmout samotný fakt, že člověk na úrovni začátečníka nemůže vědět, s čím se baví, je Doreen Virtue nejblíž ke komunikaci s klasickými Egregory, které ze sebe udělají právě to, nač má kontaktér zrovna náladu. Vezmeme-li v potaz, že je představa anděla jako průvodce a rádce pokřivená, že má člověk všechnu sílu ve svých vlastních rukách a že záleží jenom na tom, čemu věří,  působí na mě Doreen nejvíc uvěřitelně. Ostatně; studovala psychologii, tak tuší, jak co navléknout – i když byla její psychologická licence pozastavena v roce 1993 skrz její knížky.

« »

© 2017 Vysvobozená.cz. Theme by Anders Norén.

%d blogerům se to líbí: