Znamení neznamení

Aktuálně žijeme v době znamení. Nejčastěji nám říkávají, že jsou všude kolem nás, jen se  stačí dívat. Že každý den zakopáváme o symboly, které nám říkají, co bychom ideálně měli dělat. V tomto směru mě zaujala jedna z nedělních hodinových pohádek: čaroděj Elixír (Jiří Strach) a kouzelnice Halíbela (Libuše Šafránková) přenesou kouzlem automobil s princem a jeho pobočníkem před zámek se dvěma rozmazlenými princeznami. Jak už to bývá, po nějaké zápletce všechno končí dvojitou svatbou, ale zaujalo mě, jak princ s pobočníkem hledají princezny u Halíbely, protože „je přece muselo něco přenést k zámku z nějakého důvodu“ . Jen divák ví, že vyšší důvod nebyl. Že se jednalo jenom o zkoušku Halíbely a Elixíra, jestli může protivné princezny změnit láska.

Vím, že bych v této konkrétní pohádce neměla hledat nic většího,  a nejde mi ani o rozhrabávání znamení a důvodů v této konkrétní pohádce. Jde mi o znamení obecně. Z té hromady lidí, kteří se celý život pachtí za znameními a žijí podle nich, může být spousta jednotlivců, kteří nedostali „skutečné“ znamení, ale jenom vějičku pro pobavení přítomných bytostí kolem. Víme, že stačí chtít a něco se nám ozve jako „anděl“ . Víme, že poznáme prd, aspoň tedy zpočátku, a stačí tedy, aby nám něco tvrdilo, že andělem je. Stejně tak když hledáme znamení, může nám stačit, že o sobě něco bude tvrdit, že znamením je. Vezmeme vážně legraci „něčeho kolem“ , a nebudeme následovat cestu, kterou „nám určil Osud a ukázal nám ji ve znamení“ , ale půjdeme směrem, který nám ukázalo něco z legrace a my to vzali vážně.

Znamení a andělé jsou propriety, které jsou velice jednoduše zneužitelné. Zvlášť v době, kdy se o jemnohmotné záležitosti začíná zajímat čím dál víc lidí a je čím dál snadnější narazit na někoho, kdo se na daném módním trendu rozhodl vydělat. Ať už se jedná o ty tuny ezoterické literatury, nebo o jemnohmotné entity, které žijí z energie, kterou jim poskytne sám člověk. Tím, že v ně věří a že s nimi mluví – tak se představím jako archanděl a bude jedna dvě vystaráno.  Navzdory pokroku zdravý rozum nic nenahradí, a právě skrz ty hromady dostupného materiálu je nutné poznat sám sebe a zvládat analyzovat jednotlivé nehmotné události tak, abychom sami cítili a věděli, jestli tomu pozornost věnovat nebo ne.

Spoléhat na znamení znamená odevzdat odpovědnost za vlastní život někomu zvenčí. To už samo o sobě není chytrý nápad;  mělo by nám to být jasné, ale i přesto existuje víc a víc lidí, kteří vkládají svůj vlastní život do rukou znamením, o kterých ani netuší, odkud se berou. Přitom je logické, že při aktuální zvýšené poptávce po znameních se mohou naskytnout entity, které se rozhodnou na daném trendu vydělat …

Andělské dámy: Doreen Virtue

Co se týká mého setkání s Doreen Virtue, nemůžu říct nic moc ošklivého. Začínala jsem s knížkou „Lightworker’s way“ , pokračovala přepracováním Kybalionu, které vyšlo pod názvem „Božská magie“ , a skončila u 21 dní perfektní komunikace s Vašimi anděly, Poselství andělů a Andělské terapie. I navzdory tomu mi sepsání dalšího dílu Andělských dam zabralo zdaleka nejvíc času. Možná proto, že Doreen kolem sebe nebuduje auru andělské dámy, jako spíš klasické „pravdoláskařky“ se sluníčkářskými sklony. Navzdory hojnému užívání andělů a andělských rad mě nenapadá nějaký přesnější a konkrétnější popis, od kterého bych se mohla odpíchnout.

Doreen Virtue se mimo andělů baví i o komunikaci se zemřelými lidmi a s dušemi, které mají zůstat připoutané k Zemi. Body získává přesným určením šatů, které nosila daná osoba za života, konkrétními vůněmi nebo radami, které zemřelá duše „posílá“ pacientu Doreen. Celkově patří mezi klasické New-Age autory: rozeznává čtyři základní komunikační kanály (jasnovidění, jasnoslyšení, jasnovědění a jasnocítění), vyznává hodně obecnou představu Boha, kdy tomu dědulovi z těch všech náboženství zůstala jen Láska a fakt, že existuje, a celkově její knížky nepůsobí nijak vymývačským dojmem.

Množství méně proslulých autorů ve svých knížkách přejímá teze Doreen. Nejčastěji se objevují ony čtyři komunikační jemnohmotné kanály; stejně tak byla Doreen první,  u které vím, že sepsala konkrétní seznam archandělů s jejich konkrétními úkoly. Michael, Gabriel a Rafael jakožto Strážce, Posel a Lékař byli známí už dřív, ale celá další plejáda archandělů, užívaná v dílech novějších autorů má svůj zdroj právě v práci Doreen Virtue – aspoň to platí pro ty, na které jsem narazila já. Doreeniny práce působí dojmem, že jsou vlastně jenom encyklopedie všeho o andělech. Že tam toho přímo z hlavy Doreen moc není. Skutečnost je ale někde trochu jinde a je dobré vzít v úvahu, že množství dnes běžně užívaných dat před Doreen vůbec nebylo.

Jedno mě ale u knížek Doreen baví celkem pravidelně. Doreen píše otevřeně i o svém soukromí, což také automaticky znamená, že víte o každém jejím románku s každým chlapem, kterého kdy měla (řečeno s nadsázkou) . To je manžel Dwight, snoubenec Michael, manžel Larry – jak jdou knížky Doreen, pokaždé ob jednu až ob dvě publikace se jméno a status změní a jestli se vyplatí jen kvůli něčemu knížky Doreen půjčovat a prolistovat, je to jen ten „seznam chlapů“ , které sama Doreen zhusta v knihách používá.

Doreen nemá tak silně vštípenou víru jako Lorna Byrne. Necítím tedy v jejím podání u andělů tu pasivní agresi typu: „Musíš to udělat, protože je to tvůj osud, i když se ti to nelíbí“ . Víra Doreen nemá tak silně manipulativní kořeny, tak i z andělů jsou spíš rádci, kteří Doreen do jejích věcí příliš nemluví. Její styl je hodně encyklopedický, a celkově roztříštěnému a všeobecnému dojmu nedodají ani sklony Doreen psát chvíli o andělech, chvíli o jednorožcích, pak o mořských pannách, vílách, bohyních a nakonec o klasicky křesťanské Panně Marii. Docela se jí daří stávat se hlavním zdrojem ezoterických dat o všem možném, co si člověk vymyslí, protože má příslušnou publikaci snad ke všemu, co by člověka mohlo napadnout, a buduje si tak úctyhodné portfolio knížek.

Pokud máme vzít v potaz existenci Egregorů a máme-li přijmout samotný fakt, že člověk na úrovni začátečníka nemůže vědět, s čím se baví, je Doreen Virtue nejblíž ke komunikaci s klasickými Egregory, které ze sebe udělají právě to, nač má kontaktér zrovna náladu. Vezmeme-li v potaz, že je představa anděla jako průvodce a rádce pokřivená, že má člověk všechnu sílu ve svých vlastních rukách a že záleží jenom na tom, čemu věří,  působí na mě Doreen nejvíc uvěřitelně. Ostatně; studovala psychologii, tak tuší, jak co navléknout – i když byla její psychologická licence pozastavena v roce 1993 skrz její knížky.

Rozdíly mezi anděly a duší

Nejčastější důvod pro komunikaci s anděly bývá spojený s city člověka a s jeho cestou. Že díky andělům nikdo nebude sám, a když si od nich nechá poradit, nebude se cítit prázdný a bez účelu, jelikož jej andělé sami navedou na cestu, kterou si jeho duše vybrala před narozením.
Pokračování textu Rozdíly mezi anděly a duší

Co je anděl

Když člověk tvrdí, že necítí / nevidí / nevnímá, je odhalování andělů poměrně složitý úkol. Už jsem si všimla, že je v dnešní době v oběhu hromada informací, ale veliká část z nich je popsaná naprosto neadekvátním způsobem. Psala jsem o tom docela nedávno; třeba i bulimie (žena začne zvracet) nepočítá s tím, že někdo přestane jíst, pak mu začnu padat vlasy a kývat se mu zuby a následně nezvrací proto, že by chtěl, ale proto, že mu jeho zhuntovaný žaludek nic jiného nedovolí. Je hezké mít k dispozici tak obrovské množství dat, ale k čemu to komu je, když jsou „učebnicové“ popisy tak zavádějící?
Pokračování textu Co je anděl

Andělské dámy: Alue – Anděl Strážný

Tak trochu jsem ani nedoufala, že budu podobný článek psát. Alue má poměrně svérázný způsob zveřejňování článků. Ne ani co se týká pravidelnosti, ale spíš co se týká výběru témat. Začínala jako „andělská dívka“ , která vidí víly, skřítky a anděly a psala články úzce svázané s jemnohmotnou říší. Následně tyto články začaly trochu černat a rudnout, až se následně proměnily na čistě konspirační kanál.  Přitom v mých očích je nejlepší obsah Alue spojený právě s tím, co má sama za sebe a co má „vrozené“ – vidět a vnímat bytosti „za oponou“, a psát v první řadě o nich.
Pokračování textu Andělské dámy: Alue – Anděl Strážný